Szanowni Państwo,

Dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych oraz Pracownicy Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

II Interdyscyplinarnym Zjeździe Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa,

który odbędzie się w Toruniu w dniach 12 – 14 września 2018 roku.

Proponujemy, by temat Zjazdu brzmiał:

Tożsamość nauk o bezpieczeństwie.

Przewidujemy, że analizy i dyskusje będą się koncentrować wokół następujących zagadnień:

  1. Historia nauki o bezpieczeństwie,
  2. Metodologia nauk o bezpieczeństwie,
  3. Interdyscyplinarność a tożsamość nauk o bezpieczeństwie,
  4. Paradygmaty w naukach o bezpieczeństwie,
  5. Kształcenie z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego.