Szanowni Państwo,

Dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych i Pracownicy Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I Interdyscyplinarnym Zjeździe Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa, który odbędzie się w Toruniu w dniach 28 – 29 września 2017 roku.

Proponujemy, by temat Zjazdu brzmiał:

Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie.

Przewidujemy, że analizy i dyskusje będą się koncentrować wokół następujących zagadnień:

  • Bezpieczeństwo jako dyscyplina naukowa,
  • Wyzwania dla dydaktyki w naukach o bezpieczeństwie,
  • Bezpieczeństwo militarne,
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne,
  • Bezpieczeństwo polityczne,
  • Pozostałe obszary bezpieczeństwa w ujęciu przedmiotowym (np. społeczne, kulturowe, informacyjne i inne),
  • Praktyczne wymiary bezpieczeństwa państwa, samorządu terytorialnego i podmiotów gospodarczych.

Program I Zjazdu

Fotorelacja z I Zjazdu KiZB