Profile badawcze polskich katedr i zakładów bezpieczeństwa 2018

Tabela do aktualizacji danych

Szanowni Państwo,

W związku z organizacją I Kongresu Nauk o Bezpieczeństwie (czerwiec 2023) oraz w jego ramach IV edycji Zjazdu Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa przystępujemy do prac nad aktualizacją publikacji „Profile badawcze polskich katedr i zakładów bezpieczeństwa”. Pierwsza edycja tej publikacji została wydana w 2018 roku i spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników II edycji Zjazdu Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa, który odbył się w Toruniu. Elektroniczną wersję powyższej publikacji znajdą Państwo pod adresem:

http://zkb.umk.pl/wp-content/uploads/2018/09/profile.pdf

Jak wszyscy wiemy od 2018 roku nastąpiły w polskiej nauce znaczące zmiany. Dotyczą one zarówno kwestii organizacyjnych, naukowych jak i osobowych. Opracowanie nowej wersji publikacji wydaje się zatem uzasadnione. Po uwzględnieniu Państwa uwag, sugestii oraz własnych możliwości postanowiliśmy dokonać próby aktualizacji Profili Katedr. Jest do tego oczywiście potrzebna Państwa pomoc, sami bowiem nie jesteśmy w stanie zapewnić należytego poziomu merytorycznego poszczególnych opisów.

Po dokładnych analizach podobnych publikacji wydawanych na zjazdach innych katedr proponujemy, aby oprócz informacji, które już znalazły się w broszurze umieścić:

  1. Osobę do kontaktu z każdej Katedry/Zakładu wraz z jej adresem e-mail (opcjonalnie z numerem telefonu).
  2. Adres strony internetowej Katedry/Zakładu (jeśli istnieje).
  3. Najważniejsze publikacje Katedry/Zakładu (max. Liczba do ustalenia, proponujemy …?…).
  4. Czasopisma firmowane przez pracowników Katedry/Zakładu/Wydziału.
  5. Szczegółowe obszary zainteresowań badawczych poszczególnych pracowników Katedr/Zakładów.
  6. Opcjonalnie: namiary na poszczególnych pracowników (strona www, e-mail).

Aby pomóc Państwu w opracowaniu odpowiednich materiałów przygotowaliśmy tabelę, której wypełnienie ujednolici zawartość merytoryczną opracowania. Tabela dostępna jest pod adresem:

http://zkb.umk.pl/wp-content/uploads/2023/02/tabelka-zjazd-katedr-2023.docx

oraz została przesłana Państwu mailowo.

Naszym zamiarem jest wydanie rozbudowanej wersji Profili katedr w wersji drukowanej, tak aby uczestnicy IV Zjazdu Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa mogli się z nią zapoznać podczas obrad. Podobnie jak wcześniej dostępna będzie także wersja elektroniczna publikacji w tzw. wolnym dostępie. Jesteśmy przekonani, że publikacja będzie stanowiła istotną wartość dodaną Kongresu i Zjazdu.

Osobą odpowiedzialną za koordynację prac redakcyjnych jest Pani Maria Wiśniewska, wszelką korespondencję w tej sprawie proszę kierować na adres mailowy: mariawisniewska2602@gmail.com

Licząc na dobrą współpracę pozostaję z szacunkiem

Piotr Siemiątkowski