Rada Programowa Kongresu: 

prof. dr hab. Szulc Bogdan,  Uczelnia Łukaszewski – przewodniczący

prof. dr hab. Majewski Tomasz,  Akademia Sztuki Wojennej– sekretarz

prof. dr hab. Balcerowicz Bolesław, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Będźmirowski Jerzy, Akademia Marynarki Wojennej

prof. dr hab. Cieślarczyk Marian, Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. inż. Glen Andrzej, Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach,

prof. dr hab. Jagusiak Bogusław, Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. Jarmoszko Stanisław, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach

prof. dr hab. Kitler Waldemar, Akademia Sztuki Wojennej

prof. dr hab. Mazur Sławomir, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

prof. dr hab. Misiuk Andrzej, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Bogusław Pacek, gen. dywizji w st. sp., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Płaczek Janusz, Lotnicza Akademia Wojskowa

prof. dr hab. Surina Iryna, Akademia Pomorska w Słupsku

prof. dr hab. Wiśniewski Bernard, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

prof. dr hab. inż. Wołejszo Jarosław, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

prof. dr hab. Zubrzycki Waldemar, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

prof. dr hab. Zuziak Janusz, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie

 

Rada Naukowa Zjazdu:

dr hab. Gierszewski Janusz, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku – przewodniczący

dr hab. Siemiątkowski Piotr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – z-ca przewodniczącego

dr hab. Pieczywok Andrzej, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku – z-ca przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Dela Piotr, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

prof. dr hab. Itrich – Drabek Jolanta, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Kręcikij Janusz, Krakowska Akademia

prof. dr hab. Pawłowski Jacek, Akademia Sztuki Wojennej

prof. dr hab. inż. Posobiec Jan, Akademia Kaliska

prof. dr hab. Wasiuta Olga, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

prof. Viacheslav Chebotarov Ługański Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki w Połtawie (Ukraina)

dr hab. Bogusz Dariusz, ppłk., Lotnicza Akademia Wojskowa

dr hab. Chojnowski Lech, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku

dr hab. Czupryński Andrzej, prof. AWSB, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

dr hab. inż. Dawidczyk Andrzej, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Delong Marek, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska

dr hab. Drabik Krzysztof – prof. UPH, Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach

dr hab. Fałdowski Marek, prof. ASzWoj, Akademia Sztuki Wojennej

dr hab. Fehler Włodzimierz, prof. UPH, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr hab. Frącik Krystian, prof. AK, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr hab. Glinkowska-Krauze Beata, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Gudzbeler Grzegorz, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Horyń Wojciech, prof. AWL, Akademia wojsk Lądowych

dr hab. Jurgilewicz Marcin, prof. Politechniki Rzeszowskiej

dr hab. Kamiński Mariusz Antoni, prof. ASzWoj, Akademia Sztuki Wojennej

dr hab. Leszczyński Marek, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Lubiewski Paweł. prof. AWSB, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

dr hab. Malasiewicz Konrad, prof. AK, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr hab. inż. Marek Aleksander – Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

dr hab. Michailiuk Bogdan, prof. ASzWoj, Akademia Sztuki Wojennej

dr hab. Noga Henryk, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Nowak Jacek, LAW, Lotnicza Akademia Wojskowa

dr hab. Ostrowska Monika, prof. KAAFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

dr hab. Pączek Bartłomiej, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej

dr hab. Radomyski Adam, LAW, Lotnicza Akademia Wojskowa

dr hab. Ropski Janusz, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Socha Robert prof. AWSB, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

dr hab. Stefański Marek, prof. WSB Gdańsk, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

dr hab. Teska Jarosław, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej

dr hab. Topolewski Stanisław, prof. UPH, Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach

dr hab. Tyburska Agata, prof. WSpol., Wyższa Szkoła Policji W Szczytnie

dr hab. Urbanek Andrzej, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku

dr hab. Urych Ilona, prof. Akademii Sztuki Wojennej

dr hab. Zbroszczyk Dorota, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku

dr hab. Ziarko Janusz, prof. KAAFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

dr Bieniek Mieczysław, gen., prof. KAAFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

dr Gac Miłosz, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

dr Hac Piotr, Akademia Sztuki Wojennej

dr Kowalski Sławomir, gen. dyw. (r), prof. KAAFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

dr Nowak Darek, Akademia Sztuki Wojennej

dr Skelnik Klaudia, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

dr inż. Wronka Sławomir, AK, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

 

Komitet organizacyjny:

dr inż. Osmólska Iwona – przewodnicząca

dr Sałek – Imińska Agnieszka – z-ca przewodniczącej

mgr Harasim Beata – sekretarz (kongres.ibiz@apsl.edu.pl)

dr Bluhm Martyna

dr Kołpaczyński Eugeniusz

dr Kunz Waldemar

dr Pruchniak Józef

dr Zarobny Stanisław

dr Krzewniak Daria

dr Oblińska Kornelia

płk (r) mgr inż. Sieńko Tomasz

kmdr por. dr Sokołowski Wojciech

dr Sójka Wojciech

dr Tomaszewski Patryk

dr Żmigrodzka Małgorzata

dr Zakrzewska Sylwia

dr Żukowska Alicja

mgr Świnder Piotr

Wiśniewska Maria

mgr Dobrowolski Filip