Program Zjazdu

W poniższym pliku zamieszczamy program II Interdyscyplinarnego Zjazdu Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa:

program 10.09