Program Zjazdu

Szczegółowy program II Zjazdu Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa będzie dostępny na początku września 2018