Organizatorzy

 

Wydział Politologii  i Studiów Międzynarodowych UMK

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego

KOMITET NAUKOWY:

dr hab. Piotr Siemiątkowski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kierownik Naukowy

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych

dr hab. Andrzej Zybertowicz, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – doradca Prezydenta RP oraz Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

prof. zw. dr hab. Andrzej Glen – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

prof. zw. dr hab. Bogusław Jagusiak – Wojskowa Akademia Techniczna

prof. zw dr hab. Michał Klimecki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. zw. dr hab. Piotr Majer – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

prof. zw. dr hab. Andrzej Misiuk – Uniwersytet Warszawski

prof. zw. dr hab. Katarzyna Żukrowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Marek Fałdowski, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

dr hab. Janusz Gierszewski, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku 

dr hab. Artur Gruszczak, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

płk nawg. dr hab. Bogdan Grenda, Akademia Sztuki Wojennej

dr hab. Andrzej Hołub, prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. Akademii Marynarki Wojennej

dr hab. Mariusz Kubiak, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

dr hab. Marek Leszczyński, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Jan Maciejewski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Bogdan Michailuk, prof. Akademii Sztuki Wojennej

dr hab. Mirosław Minkina, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

dr hab. Jarosław Piątek, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Witalis Pellowski, prof. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

dr hab. Danuta Plecka, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Renata Podgórzańska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

dr hab. Zdzisław Polcikiewicz, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Konrad Raczkowski, prof. Społecznej Akademii Nauk

dr hab. Adam Radomyski, prof. Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

dr hab. Stanisław Sulowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Henryk Spustek, prof. Uniwersytetu Opolskiego

dr hab. Marian Żuber, prof. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr Patryk Tomaszewski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Bolesław Sprengel, prof. UMK – Członek Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, prof. UMK – Członek Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Beata Stachowiak – Członek Komitetu Organizacyjnego

dr Robert Białoskórski – Członek Komitetu Organizacyjnego

dr Malina Kaszuba – Członek Komitetu Organizacyjnego

dr Paulina Polko – Członek Komitetu Organizacyjnego

dr Magdalena Redo – Członek Komitetu Organizacyjnego

mgr Patrycja Rutkowska – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego