Organizatorzy

 

Wydział Politologii  i Studiów Międzynarodowych UMK

Katedra Bezpieczęństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego

KOMITET NAUKOWY:

dr hab. Piotr Siemiątkowski – UMK w Toruniu, Kierownik Naukowy

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych

dr hab. Andrzej Zybertowicz, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – doradca Prezydenta RP oraz Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

prof. zw. dr hab. Bogusław Jagusiak – Wojskowej Akademii Technicznej

prof. zw dr hab. Michał Klimecki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. zw. dr hab. Piotr Majer – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

prof. zw. dr hab. Andrzej Misiuk – Uniwersytet Warszawski

prof. zw. dr hab. Katarzyna Żukrowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Janusz Gierszewski, prof. Akademia Pomorska w Słupsku 

dr hab. Andrzej Hołub, prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

dr hab. Marek Leszczyński, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Jan Maciejewski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Witalis Pellowski, prof. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Danuta Plecka, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Zdzisław Polcikiewicz, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Konrad Raczkowski, prof. Społecznej Akademii Nauk

dr hab. Adam Radomyski, prof. Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

dr hab. Stanisław Sulowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Marian Żuber, prof. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr Patryk Tomaszewski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Bolesław Sprengel, prof. UMK – Członek Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, prof. UMK – Członek Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Beata Stachowiak – Członek Komitetu Organizacyjnego

dr Paulina Polko  – Członek Komitetu Organizacyjnego

dr Magdalena Redo  – Członek Komitetu Organizacyjnego

mgr Patrycja Rutkowska – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego