Kontakt

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Ul. Batorego 39L

87-100 Toruń

Pytania dotyczące Zjazdu prosimy kierować do organizatorów Zjazdu:

dra hab. Piotra Siemiątkowskiego: e-mail: piotrs@umk.pl

dra Patryka Tomaszewskiego: e-mail: patryk.toma@gmail.com

mgr Patrycji Rutkowskiej – Sekretarza Zjazdu: e-mail: patinet@op.pl

lub na adres e-mail: zjazdkb@gmail.com

Telefon kontaktowy: +48 56 611-21-16