Program Zjazdu

W zakładce „Program Zjazdu” pojawił się projekt ramowego programu naszego wrześniowego spotkania. Trwają intensywne prace nad doprecyzowaniem formuły Zjazdu. Ostateczna wersja programu zostanie rozesłana do Uczestników we wrześniu.