Za chwilę zaczynamy…

Wszystko już gotowe. Materiały czekają na uczestników, ostatnie ustalenia i za chwilę I Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa stanie się faktem.