Fotorelacja

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego I Interdyscyplinarnego Zjazdu Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa oraz wszystkich pracowników Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu jeszcze raz serdecznie dziękujemy Państwu za uświetnienie naszego wspólnego spotkania Waszą obecnością.

Dołożymy wszelkich starań, aby nasze kolejne spotkanie przyniosło również wymierne efekty. Komitet Organizacyjny nadal obraduje, przygotowując sprawozdanie ze Zjazdu i konkretne propozycje dalszych, wspólnych działań. Tymczasem, w oczekiwaniu na kolejne informacje, zachęcamy do wspominania przebiegu obrad.