Program Zjazdu

Szanowni Państwo, w poniższym pliku zamieszczamy program II Interdyscyplinarnego Zjazdu Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa: program 10.09

Fotorelacja

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, W imieniu Komitetu Organizacyjnego I Interdyscyplinarnego Zjazdu Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa oraz wszystkich pracowników Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w …