Fotorelacja z II Interdyscyplinarnego Zjazdu Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego II Interdyscyplinarnego Zjazdu Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa oraz wszystkich pracowników Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu jeszcze raz serdecznie dziękujemy Państwu za uświetnienie naszego wspólnego spotkania Waszą obecnością.